Rating for prikolice.eu


PREGLEDI PRED VOŽNO,VZDRŽEVANJE PRIKOLICE IN PERIODIČNI PREGLEDI

Pred pričekom vožnje
 • Preverimo brezhibnost delovanja svetlobne opreme na prikolici.
 • Preverimo ali je tlak v obeh pnevmatikah enak in ne presega maksimalnega tlaka kot je označeno na pnevmatiki. Kontroliramo najmanj na vsakih 1000 prevoženih km.
 • Preverimo ali so dobro priviti kolesni vijaki.
 • Preverimo ali je vlečna sklopka pravilno pritrjena na oje.
 • Preverimo ali je vlečna sklopka pravilno sedla na priključno kroglo vozila.
 • Preverimo ali je tovor pravilno naložen in pritrjen.
 • Preverimo ali je zadnja stranica pravilno zaprta.
 • Zapremo in zavarujemo stranice prikolice in opornike v kolikor obstajajo ter prtrdimo ponjavo z ustreznimi napenjalci (v kolikor obstaja).

  ZELO POMEMBNO GLEDE VARNOSTI JE TUDI:
 • Varovalna vrica, varnostna vez je pripeta na vlečno kljuko avtomobila (obvezni del po zakonu).
 • V primeru, da v prikolici z cerado vozimo daljše predmete, ki gledajo ven pri sprednji stranici lahko zaradi vetra, ki pride pod cerado, pride do prevrnitve prikolice. Odstranimo cerado ali drugače preprečimo- zmanjšamo dostop vetra pod cerado prikolice.
 • Pri prikolici z naletno zavoro prikolico zapenjamo vedno čim bolj v ravnini z avtom. Pri bočnem zapenjanju lahko pride do slabšega zapiranja priklopa (odpre med vožnjo) ali neustreznega zapiranja (kasneje težko odpremo).
 • Dobro zategnemo podporno kolo (mora biti v zarezi.
 • Kolesni vijaki zategnjeni /periodična kontrola. Po nakupu obvezno po 50 km vožnje.
 • V primeru "opletanja" kolesa med vožnjo preverite pnevmatiko in zateznost kolesnega vijaka. V primeru, da napake ne odpravite, obvezno prikolico na pregled v servis.

  Pripenjanje in odpenjanje prikolice
  Primemo ročaj na glavi sklopke, dvignemo sklopko nad višino priključne krogle na avtomobilu (pri tem odvlečemo ročaj glave sklopke, da odmaknemo čeljust v sklopki). Sklopko nasadimo na priključno kroglo in potisnemo ročaj navzdol v položaj zaprtja. Ob tem se mora čeljust zaskočiti. S tem preprečimo naključno odpenjanje prikolice. Nataknemo varnostno vez, ki je speta z vlečnim vozilom, preko vlečne kljuke vlečnega vozila. Ta VARNOSTNA VEZ OB PRETRGANJU ZVEZE MED VLEČNIM IN PRIKLOPNIM VOZILOM PREPREČI DOTIK VLEČNEGA DELA PRIKLOPNIKA IN OMOGOČI VODENJE PRIKLOPNIKA. Odpenjanje prikolice poteka v obratnem vrstnem redu kot pripenjanje. Priklopimo električni vtič na prikolici v vtičnico na vlečnem vozilu

  Nalaganje tovora
  Pri natovarjanju tovora na prikolico moramo paziti na enakomerno razporeditev tovora in se pri tem strogo držati maksimalne obremenitve in največje obremenitve na sklopki kot je razvidno iz homologacijskega kartončka.


  Če je tovor naložen preveč spredaj je oteženo pripenjanje in odpenjanje prikolice. Če je tovor naložen preveč zadaj posledično povzroča zanašanje prikolice med vožno, posebej med zaviranjem. Obstaja tudi tveganje, da se prikolica odpre, če ni bila dobro pripeta ali, če je vlečna kljuka že obrabljena. Tovor je potrebno pred prevozom pritrditi tako, da se med vožnjo ne more premikati po podu prikolice ali pasti preko kesona.

  Podporno kolo »drži« 10 % skupne nosilnosti prikolice in je namenjen lažjemu pripenjanju prikolice in ne podpori tovora.

  Vzdrževanje prikolice
  Z rednim vzdrževanjem zagotavljamo varno uporabo prikolice in njeno dolgo življensko dobo kot celote.

  Ne demontirate pritrdilne vijake na osnovi katerih je keson pričvrščen na vzdolžne profile. Prav tako ne demontirajte sklopke. Navedena opravila prepustite pooblaščenemu servisu.

  KOLESNI VIJAKI
  OBVEZNO KONTROLA IN ZATEGNITEV KOLESNIH VIJAKOV PO NAKUPU PRIKOLICE PO PREVOŽENIH 50 km.
  Kontrola zategnitve kolesnih vijakov tudi kasneje ob periodičnih pregledih prikolice. Kontrola z moment ključem 100-110 Nm.
  V primeru zamenjave koles se posvetujte z prodajalcem prikolic glede ustreznih kolesnih vijakov.

  Naletna zavora, sklopka ter mazanja
  Naletna ali vztrajnostna zavora pomeni sistem za zaviranje ob izkoriščanju sil, ki nastanejo pri naletu priklopnega vozila na vlečno vozilo. Učinek delovanja zavore je porazdeljen preko kablov na vsa kolesa priklopnega vozila. Za zaviranje priklopnega vozila z naletno zavoro je izredno pomembno redno vzdrževanje naletne zavore.
 • Na vsakih 6 mesecov namažemo z mazalico mazalna mesta z kvalitetno vodoodporno mastjo..
 • NE POZABIMO MAZATI TUDI PODPORNEGA KOLESA (notranji in zunanji navoj)..  Najpogostejši problemi in njihova odprava pri prikolicah v redni uporabi
 • Ni svetlobne signalizacije na posameznem delu ali le-ta utripa
  Odprava: iztaknemo in ponovno vtaknemo vtič za priklop elektrike za celotno prikolico ali za posamezni del (npr. priklop luč leva ali desna; priklop se nahaja na zadnjem delu prikolice pod kesona na hrbtni strani luči). Kontrola žarnice. Utripanje tudi v primeru preobremenjenosti vlečnega vozila oziroma motor je preslab glede na težo na prikolici .
 • Ob zaviranju prikolica »udari« na vlečno vozilo.
  Odprava: Pri prikolici brez naletne zavore je to normalno. Če so to dogaja pri prikolici z naletno zavoro je potrebno nastaviti naletno zavoro. SERVIS
 • Sklopke prikolice ne moremo odpeti od priklopa na vlečnem vozilu
  Odprava: Zapeljimo na ravno površino, nastavimo podporno kolo čim nižje, da se sklopka dvigne nad priklopom na vozilu in poskusimo ponovno.
  Če ne gre prikolico zapeljemo na servis. Če to ni možno takoj, odvijemo dva vijaka, ki sklopko držita z priklopom. V kolikor sklopka ni pokvarjena privijemo nazaj in zapeljemo prikolico zaradi kontrole OBVEZNO na servis. Razlog, če sklopka ni pokvarjena npr. priklop in sklopka nista ustrezno namazani. Če je sklopka v redu je razlog, da smo prikolico pripeli preveč bočno na vlečno kljuko in sklopka ni pravilno prijela.
 • BELE PIKE NA POCINKANIH DELIH so posledica agresivnega zimskega soljenja cest. V zimskem času po uporabi svetujemo oprati prikolico.

  Najpogostejši problemi in njihova odprava pri prikolicah, ki niso v redni redni uporabi
 • Deformacija pnevmatik
  Odprava: posledico -običajno poskakovanje med vožnjo - lahko odpravimo tako, da imamo pnevmatike pravilno napolnjene z predpisanim tlakom in dvignjeno z kolesi od tal. namazani ležaji ...... .
 • Opletanje kolesa med vožnjo.
  Odprava: Slabo zategnjen kolesni ležaj oziroma nenamazan.
 • Naletna zavora, zavorne potege ne delujejo najbolje
  Odprava: Preverimo zavorne obloge, nastavitev zavornih zajl. SERVIS.
 • Skladiščenje na prostem
  Onemogičimo dostop dežja, snega, sonce na pnevmatiko in kolesne ležaje. Zaščitimo, pokrijemo tudi priklop, naletno zavoro, kolesne vijake..

  Kdaj pregledati prikolico, periodični pregled:
 • prikolice, ki se uporabljajo občasno na njamanj vsakih 6 mesecev ali med 8 in 10.000 prevoženih km
 • prikolice z naletno zavoro najmanj 1x letno oziroma na vsakih 10.000 prevoženih km
 • ob nakupu rabljene prikolice.

  Periodični pregled obsega najmanj:
 • Brezhibnost delovanja svetlobne opreme na prikolici.
 • Preverimo ali je tlak v obeh pnevmatikah enak in ne presega maksimalnega tlaka kot je označeno na pnevmatiki. Ohranjenost, deformiranost in starost pnevmatik.
 • Kontrola peste, kolesni vijaki.
 • Preverimo ali ni vlečna sklopka deformirana in ali, pravilno sede na priključno kroglo vozila.
 • Preverimo ali se zapirajo vse stranice, imajo zapirala, kontrola varnostnih zatikov.
 • Zunanje poškodbe stranic, ogrodja, osovine...
 • Ali ima prikolica varovalna vrvica, varnostna vez.
 • Dobro pritrjeno podporno kolo
 • Namazanost mazalna mesta z kvalitetno vodoodporno mastjo..
 • Ohranjenost, deformiranost in starost pnevmatik.
 • Prijem naletna zavore, ročne zavore, zavornih poteg, zavorne obloge..
 • Kontrola vseh vijačnih spojev.

  OB NAKUPU NOVE, PREDVSEM PA RABLJENE PRIKOLICE MORAMO BITI POZORNI TUDI NA DOKUMENTACIJO (ŠTEVILKA ŠASIJE NA HOMOLOGACIJI MORA BITI ENAKA ŠTEVILKI NA ŠASIJI PRIKOLICE IN ŠTEVILKI NA TABLICI). NA ŠASIJI NE SME BITI NIČESAR POBRUŠENO (lahko bi bila odstranjena prvotna številka prikolice; tablice tako ni problem narediti nove) To velja predvsem v primerih, ko nepošteni ljudje odkupujejo zelo stare prikolice z papirji in številko prilagodijo na ukradeno prikolico. Pri nakupu rabljene prikolice moramo biti tudi pozorni, da pred nakupom preverimo, ali dimenzije na homologaciji odgovarjajo dejanskim dimenzijam prikolice. PRI NAKUPU RABLJENE PRIKOLICE JE POMEBNA OHRANJENOST NALETNEGA SISTEMA, OSOVIN (nič švasanja). Izkušnje, ki jih imamo v našem servisu, ko nam na servis pripeljejo rabljene prikolice, so slabe. Kupec kupi 5-10 let staro prikolico, ki je bila od nove cenejša za slabih 1500 eur. Pred servisom ugotovi problem z osovino (običajno obe), naletna zavora, zavorne ploščice Na koncu, po plačilu servisa, je prihranek slabih 500 eur napram ceni nove..

  ELEKTRO SHEMA 7 IN 13 POL - ZA 12 VOLTOV:
  Pri delu z električno instalacijo na prikolici je potrebno predhodno izključiti povezavo z avtomobilom, saj lahko pride do stika oziroma aktiviranja varovalke.. To posebej velja pri novejših avtomobilih. Električna oprema prikolice je 12 voltna s standardnim 7-polnim vtičem za priklopna vozila homologirana do vključno 750 kg skupne nosilnosti. Za priklopna vozila nad 750 kg skupne je obvezen 13 poolni vtič na prikolici. V primeru, da imate vlečnem vozilu drug polni vtič kot na priklopnem vozilu lahko uporabite vmesnik. Ob nakupu prikolice ga našim kupcem podarimo, če nimajo ustreznega elektro priklopa na vozilu. Seveda na takšnem vmesniku ne delujejo funkcije, ki jih ne podpira na avtu vgrajen elektro priklop.  PNEVMATIKE TLAK:
  Ohranjenost profilov minimalno 1,6 mm. Trenutno se za prikolice ne zahtevajo zimske pnevmatike. Pnevmatike označene z črko C (Cargo)pomenijo, da ima prikolice ojačana platišča. V nadaljevanju je podana tabela tlaka za nekatere tipe pnevmatik. Kljub temu, da je tlak pnevmatik pri novi prikolici nastavljen po navodilih proizvajalca pred prvo uporabo/ vožnjo prikolice z atestiranim manometrom (npr. na črpalki) preverimo tlak zraka v vseh pnevmatikah, seveda pri hladnih pnevmatikah. Za pnevmatike pri prikolicah priporočamo, da jih zamenjate tudi, če pnevmatike še niso poškodovane in so tekalne površine brez zarez in brez ostalih poškodb, vsakih 6 let.  Potreben tlak pnevmatike lahko razberemo tudi iz oznake na pnevmatiki. Na pnevmatiki poiščemo številko z oznako PSI (ali PS) in jo delimo z 14,5. Rezultat je priporočljiv pritisk v Barih po navedbi proizvajalca pnevmatike. Torej: 40 PSI : 14,5 =2,758 bara.

  DOVOLJENE HITROSTI PRIKLOPNEGA VOZILA:
  Kljub temu, da imajo nekatere naše prikolice homologacijo tudi do 130 km/h slovenski zakon določa največjo hitrost 100/km. Tako je največja dovoljena hitrost avta+prikolice na avtocestah: Slovenija 100 km/h, Avstrija 100 km/h, Nemčija 80 km/h, Hrvaška 80 km/h, Italija 80 km/h, tudi BIh, Srbija, Madžarska 80 km/h.  Vaša vprašanja nam lahko posredujete tudi preko E-pošte:info@prikolice.eu
  03.12.2021


  Domov